Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Sz 426/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-19

dotyczące pozwolenia na budowę muru oporowego na działce geodezyjnej nr [...] w obrębie [...] złożone przez J. i E. S., pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K...
., Dodatkowo organ odwoławczy wskazał, że wybudowanie budynku co do zasady wymaga pozwolenia na budowę, a zgłoszenie budowy jest wymagane w określonych w ustawie z dnia 7...

I SA/Rz 681/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-10

budowlany 'jest jedną /w całości/ budowlą'. Potwierdza to również decyzja Burmistrza Miasta [...] z [...] czerwca 2001 r., nr [...], udzielająca pozwolenia na budowę...
, na którym znajduje się Centrum Handlowe., Wskazała także na pominięcie szeregu dowodów z dokumentów, takich jak chociażby decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę, przemawiających...

I SA/Rz 443/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-24

z [...] czerwca 2001 r., nr [...], udzielająca pozwolenia na budowę zadaszenia placu handlowego oraz decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2003 r...
także, że decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę nie jest wiążąca dla organów podatkowych, które powinny poczynić własne ustalenia, co do charakteru danego obiektu budowlanego...

I SA/Łd 774/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

budowlanym: decyzję Starosty [...] Wschodniego z dnia [...] nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przenośnych pawilonów...
przez skarżącą we własnym zakresie decyduje decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę, a nie element woli;, - art. 140 Kodeksu cywilnego w związku z treścią art. 46...

I SA/Sz 685/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-29

udzielające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jakichkolwiek obiektów nie mogły mieć w sprawie samodzielnego i decydującego znaczenia., Mając powyższe na uwadze...
, nie jest trwale z gruntem związany, brak bowiem fundamentu., Słusznie również Kolegium zwróciło uwagę, że wybudowanie budynku co do zasady wymaga pozwolenia na budowę...

II FSK 3496/14 - Wyrok NSA z 2016-12-20

wymaga pozwolenia na budowę, a zgłoszenie jego budowy jest wymagane w przypadkach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
ekspertyzy (inwentaryzacja z opinią techniczną), ani też decyzje udzielające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jakichkolwiek obiektów nie mogły mieć w sprawie...

II FSK 719/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę czy na użytkowanie, zgłoszeniu o zmianie sposobu...
obowiązkowi podatkowemu w opłacie targowej nie ma znaczenia czy obiekt ten, zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniem na budowę...

II FSK 756/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę czy na użytkowanie, zgłoszeniu o zmianie sposobu użytkowania obiektu. Mogą także, w przypadku gdyby wskazane wyżej...
na budowę, lub pozwoleniem na użytkowanie został określony jako hala targowa. Istotne znaczenie, co wynika z treści samego przepisu, ma okoliczność, czy hala...

I SA/Łd 1077/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-27

o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Fakt, że to spółka wybudowała pawilon przesądza o tym, że stanowi jej własność. Okoliczność...
budowlanego, pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie, art. 16 ustawy o p. o. l. poprzez błędne przyjęcie wadliwej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego...

I SA/Łd 893/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-18

, natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wydaje decyzje utrzymujące je w mocy., Kolegium wskazało na decyzję Starosty Ł. W. w sprawie pozwolenia na budowę z dnia...
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przenośnych pawilonów kontenerowych pod istniejącymi wiatami handlowymi, a także decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   4