Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Ol 205/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-25

w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Wojewody z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja...
'[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu wraz z pouczeniem...

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-10

Wojewody Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1) odrzucić zażalenie, 2) zwrócić...
na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem...

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-19

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: I. odrzucić zażalenie, II. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od zażalenia w kwocie [...] (słownie...
oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi T.B. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II OZ 1005/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z dnia 29 września 2016 r. Naczelny Sąd...
pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 7 października 2016 r. A. P. i A. P. wnieśli zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2016 r...

II SA/Sz 1097/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-24

pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., po rozpoznaniu wniosku S. S., odmówił...
wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Jednocześnie...

II OZ 518/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2018 r. sygn. akt II SA/Wr 126/18...
z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem...

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-30

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie...
[...], nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia został...

II SA/Kr 10/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-09

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie P.F. na postanowienie z dnia 28 czerwca 2016r. W rozpoznawanej sprawie stosownie do zarządzenia...

II SA/Łd 152/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-10

Wojewody [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie. A. P. II SA/Łd...

II SA/Po 303/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-25

[...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić zażalenie skarżącej na postanowienie z dnia 3 czerwca 2015 r. (-) E. Podrazik...
1   Następne >   +2   +5   +10   80