Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

II OSK 2498/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

i maszyn do robót ziemnych., Organ II instancji przytoczył brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2c) Prawa budowlanego wskazując, że pozwolenia na budowę nie wymaga: 1) budowa wiaty...
uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, istotne jest przeznaczenie działki oraz jej powierzchnia. [...]WINB nie zgodził się z przedstawioną przez organ I instancji...

I OSK 2123/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

sytuacyjny z dnia 26 lipca 1935 r. złożony do akt sprawy również nie zawiera danych odnośnie powierzchni i składników nieruchomości. Wojewoda wskazał, że również pozwolenie...
na budowę oraz plan budowy domu nie przesądzają, że budowa ta została wykonana, albowiem stanowią jedynie potwierdzenie zamierzenia budowlanego, zaś adnotacje o rozpoczęciu...