Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II SA/Po 548/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

Sprawa ze skargi E. C. i T. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia ... 2015 r. Nr ... w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia; I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta P. z dnia ... 2013 r. nr ..., II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżących kwotę ...,- (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VII SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

, na której się one znajdują z wyjątkiem sytuacji gdy obiekt stał się przeszkodą w wynik budowy lub rozbudowy lotniska' to 'nie ma żadnych przeszkód, by analogicznie traktować...
przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoliłoby na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, tj. wieku drzew. W trakcie postępowania administracyjnego trwającego...

VII SA/Wa 1002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

stał się przeszkodą w wynik budowy lub rozbudowy lotniska' to 'nie ma żadnych przeszkód, by analogicznie traktować obciążenie kosztami w przypadku usuwania przeszkód...
administracyjnego, wynikają dalsze naruszenia przepisów postępowania., PULC zaniechał przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoliłoby na prawidłowe ustalenie stanu...

II SA/Go 472/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-26

. W przypadku budowy w taki sposób, że zostałyby naruszone te powierzchnie dla lądowiska, jego zakładający będzie miał obowiązek opracowania innych procedur podejścia...
, np. z zawisu. Pozwoli to na ominięcie przeszkód w sposób zgody z Wytycznymi. W ostateczności jeżeli na sąsiedniej nieruchomości powstanie obiekt, który uniemożliwi bezpieczną...