Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Po 265/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-11

[...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego przy [...] w [...] oraz dwóch zjazdów z ul. [...], zlokalizowanej na działkach...

II OZ 874/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-08

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. D. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
na decyzję Wojewody M. z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Do skargi dołączyła dowód opłaty sądowej...

II OZ 777/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-25

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. T. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję...
Wojewody M. z dnia [...] października 2016 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2017 r...

II SA/Kr 396/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-24

pozwolenia na budowę postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie skarżącej wniesiony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) zł. Zarządzeniem z dnia 30 maja...
. decyzji nr [...] umarzającej postępowania na skutek wycofania wniosku o pozwolenie na budowę przez inwestora - A. sp. z o.o. - podtrzymywana jest skarga na kasacyjną...

II SA/Go 1152/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-27

w Gorzowie Wlkp. ze sprzeciwem od decyzji Wojewody [...] września 2017 r. w zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, uiszczając jednocześnie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M spółka z o.o. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II SA/Bd 926/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-24

pozwolenia na budowę postanawia zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz Spółki A Sp. z o.o. w W. kwotę [...] ([...]) złotych...
. decyzję Wojewody z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Pismem z dnia [...] maja 2018...

II SA/Bd 7/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-27

., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy...
niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Wojewody z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II SA/Łd 564/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-09

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi...
[...] z dnia [...]r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia B Sp. z o.o. Sp. k. pozwolenia na budowę obejmującą budynek mieszkalny...

II SA/Bd 857/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-04-14

niejawnym sprawy ze skargi H. K. i T. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę...
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, uiszczając jednocześnie wpis sądowy w wysokości...

II SA/Bd 162/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy solidarnie na rzecz W. M. i G. M. kwotę 100 - (sto...
Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Na podstawie zarządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100