Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Sz 1118/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

z projektem i pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...], czyli przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych...
indywidualną praktykę lekarską od dnia [...], a ponadto pozwolenie na budowę budynku położonego w D. przy ul. [...], zostało udzielone decyzją Starosty P. o zatwierdzeniu...

SA/Rz 1207/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

. Dopiero w odrębnym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, inwestor - Gmina Miasto R. - będzie musiał wylegitymować się tytułem prawnym do terenu...
przedsięwzięcia na środowisko dla etapu uzyskiwania pozwolenia na budowę., Tam powinny być omówione szczegółowo rozwiązania techniczne, natomiast skorygowanie usytuowania środków...

II SA/Bk 188/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-20

składowisk odpadów. Zostało wybudowane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Starosty S. z dnia [...] kwietnia 2012 r. (nr [...]). Pozwolenie to dotyczy budowy...
. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składowiska., Na rozprawie w dniu 20 września 2018 r. dopuszczono dowód z treści wyroków...

II SA/Rz 221/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-24

projektowej jest jedynie opinią sanitarną, które może być wzięte pod uwagę przez organ nadzoru budowlanego przy wydawaniu pozwolenia na budowę...
i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 pkt 2 lit a uPIS). Prowadzenie postępowania zmierzającego do uzgodnienia...

III SA/Łd 552/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-09

- nie posiada charakteru samodzielnie funkcjonującego orzeczenia, a ma jedynie charakter subsydiarny w stosunku do dokumentacji o pozwolenie na budowę i powinna...
być wdrożona w drodze decyzji najpóźniej do chwili wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza., W konsekwencji [...] Wojewódzki...

III SA/Łd 268/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-04

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę cmentarza. Przepisy regulujące kwestię wydania zgody w trybie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia...
postępowaniu. Zgoda PPIS w (...) nie posiada charakteru samodzielnie funkcjonującego orzeczenia, a ma jedynie charakter subsydiarny w stosunku do dokumentacji o pozwolenie...

II SA/Bd 269/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-15

, a inwestycję zrealizowano zgodnie z projektami budowlanymi na podstawie, których wydano pozwolenie na budowę., Zdaniem strony skarżącej, organ, podnosząc, że uprawnienie...
z dnia [...] września 2002r. dotyczyły odrębnego postępowania związanego z prowadzeniem prac budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego...

VII SA/Wa 1031/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

od przepisów techniczno-budowlanych udziela bądź odmawia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Gd 1084/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-25

oddziaływania obiektu jest dokonywane w celu ustalenia kręgu stron w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę, a zatem przepisy powyższe nie miały zastosowania w sprawie...

II OSK 35/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Spółka eksploatowała wyłącznie kwaterę do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, która nie została...
, a wskazuje jedynie na brak pozwolenia na użytkowanie tych urządzeń. Zdaniem Spółki, brak pozwolenia na użytkowanie nie świadczy o tym, że tych urządzeń nie ma, bo nie wszystkie...
1   Następne >   +2   +5   8