Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

na czas ich trwania: dla decyzji ustalających warunki zabudowy do 60 dni, od 61 do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni oraz dla decyzji o pozwoleniu na budowę...
o pozwoleniu na budowę obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oddzielnie dla lat 2007, 2008 i 2009 oraz liczbie postępowań w tych sprawach zakończonych w latach...

II SAB/Op 33/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-04

Starosty Opolskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Opolskiego do rozpoznania, w terminie 14 dni...
o zagospodarowaniu i pozwoleniu na budowę dla działki nr A w [...]., Starosta Opolski pismem z dnia 31 maja 2011 r., nr [...], udzielił odpowiedzi wnioskodawcom...

II SAB/Kr 92/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-17

15.02.2007r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla Kompleksu Rekreacyjne - Sportowego '[...]' w P.. Uzasadniając skargę wskazano...
15.02.2007r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla Kompleksu Rekreacyjne - Sportowego '[...]' w P.., Na wstępie należy wskazać...