Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Kr 72/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

pozwolenia na budowę dla budowy: 'budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 24 lokali mieszkalnych z 15 miejscami parkingowymi w wielostanowiskowym garażu...
., postanowieniem z dnia 21.08.2014r. wznowił postępowanie zakończone opisaną wyżej ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę...

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

i urządzeń reklamowych', na które zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 u.p.b. nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Instalacja może dotyczyć robót budowlanych, polegających...
skomplikowania. Dokonane przez organ nadzoru budowlanego ustalenia wskazują na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, o które inwestor nie wystąpił we właściwym organie...

IV SA/Gl 655/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-25

, pism oraz notatek zawierających wyniki takiej kontroli;, 6) czy A sp. z o.o. analizowała ryzyko związane ze wzruszeniem decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia...
przeprowadzała kontrolę prawidłowości realizacji przez [...] zamówienia publicznego polegającego na budowie [...] w Ż., w szczególności pod kątem wykonania...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

odmowną i dokonał analizy przekazanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodziła dokumentacja budowy zaktualizowana o zmiany, które wystąpiły...
w toku budowy oraz obmiary geodezyjne wykonanego obiektu. W wyniku jej oceny stwierdził, że dokumentacja powykonawcza składa się z dokumentacji projektowej...

IV SAB/Gl 71/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

budowy przy odpowiednim doborze i wykorzystaniu materiałów budowlanych. Przyjęte rozwiązania w skali całego obiektu pozwoliły na powstanie szczególnej przestrzeni...
publicznej w postaci dokumentacji powykonawczej dla inwestycji pn.: 'Dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku [...]'., Decyzją z dnia [...]r. Prezydent Miasta K...