Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 3086/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatu Polickiego z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] (zmienionej decyzją tego organu z dnia [...] stycznia 2010 r...
Starosty Polickiego, a w sprawie doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem obiektów zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz w sposób istotnie odbiegający...

II OSK 174/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

i prawnym., Decyzją z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] Starosta Policki zatwierdził projekt budowlany i udzielił E. G. pozwolenie na budowę hali magazynowej...
magazynowej i ekspedycji wyrobów gotowych wraz z zadaszeniem ciągu komunikacji wewnętrznej wybudowanej na podstawie powyższej decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzono, że doszło...

II OSK 2161/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Zachodniopomorskiego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r...
[...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę., Decyzją z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] Starosta Policki zatwierdził...

II OSK 2514/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu 10...
odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu 10 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej., W skardze...

II OSK 2543/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

uzyskania pozwolenia na budowę. W niniejszej sprawie podstawowe znaczenie ma przede wszystkim charakter wykonanych robót budowlanych oraz charakterystyka i funkcja...
obiektu budowlanego nie jest objęta decyzją Starosty w M. z dnia [...] sierpnia 1999 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sklepu...

IV SA/Wa 2151/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-08

nie posiadał odrębnego oznaczenia, gdyż, zgodnie z pozwoleniem na budowę, na posesji docelowo miał być tylko jeden budynek, a stary budynek, z chwilą zgłoszenia...
budowy., Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu...

II SA/Rz 619/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-12

2003 r. czy data i fakt wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Istotne było zaś, czy skarżąca przebywa w konkretnym miejscu z zamiarem stałego pobytu, czy tam koncentruje...

III SA/Kr 1345/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-24

, że budynek przy ul. Z wskutek prawomocnego pozwolenia na budowę został rozebrany i przestał istnieć. Pod adresem Z nie ma żadnego budynku., Organ pierwszej instancji...

II SA/Wr 24/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

1060/16 (następstwo procesowe po właścicielu sąsiedniej nieruchomości w sprawie pozwolenia na budowę) również nie dotyczy zagadnienia wymagającego rozstrzygnięcia w nin...

II SA/Gl 405/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

dokumentami, takimi jak: akt własności sporządzony dnia [...] r., odpis wyrysu z rejestru gruntów z dnia [...], odpis księgi wieczystej z [...] r., pozwolenie na budowę...
- decyzja z dnia [...] r., dziennik budowy z dnia [...] r. Na tych dokumentach podawany jest jego adres zamieszkania, o czym było wiadomo zmarłemu ojcu i matce...
1   Następne >   +2   +5   7