Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Wr 220/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-24

wnioskowanej aktualizacji w trybie materialno-technicznym (art. 24 ust. 2b pkt 1h p.g. i k.)., Jak ustalił ten organ, inwestor uzyskał w dniu [...] r. pozwolenie na budowę budynków...
związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego., W pisemnym wyjaśnieniu z dnia 24.05.2016 r. Starosta potwierdził, że wydał pozwolenie na budowę budynków...

I OSK 20/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

[...], z dnia [...] lutego 2014 r. dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 3 budynków z apartamentami turystycznymi - celem...
) jako tereny mieszkaniowe B., Jak ustalił Starosta Kłodzki, inwestor uzyskał w dniu [...] lutego 2014 r. pozwolenie na budowę budynków z apartamentami turystycznymi (kategoria...

IV SA/Wa 1290/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

pozwolenie na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym i wykazania w pozycjach:, - powierzchnia użytkowa 86 m² (po zaokrąglaniu do liczb całkowitych), - ilości...
kondygnacji może nastąpić po dokonaniu kontroli budynku w zakresie wybudowania go zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę...

II SA/Po 403/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

numer [...] z dnia [...] lipca 2018 r. przekazał Staroście [...] kopię dokumentacji technicznej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę numer [...] z dnia [...] lipca 1981 r...
, na który zostało udzielone pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z warsztatem krawieckim. Ponadto na działce [...] znajduje się budynek oznaczony jako 'i', dla którego Starosta...

II SA/Ke 660/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

służące do obsługi całego gospodarstwa znajdują się na posesji w K.. Nadto wskazali, że w 1994 roku otrzymali od Wójta Gminy K. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego...
, szamba oraz budynku inwentarsko-składowego na działce nr 61/1 położonej w obrębie R. /po zmianach obręb K./. Pozwolenie na budowę Nr [...], poprzedzone zostało opinią...

II OSK 457/19 - Wyrok NSA z 2022-01-19

Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z naruszeniem prawa - po wznowieniu postępowania 1...
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę placu utwardzonego i miejsc postojowych z odwodnieniem oraz zjazdu z ul. [...] dla bazy sprzętowo-szkoleniowej Ośrodka Szkolenia...

II SA/Bk 406/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-10

Urzędu Rejonowego w W.M., znak:[...], z dnia [...].06.1992 roku, Państwo T. otrzymali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego zgodnie z miejscowym planem...
ta jest nie zabudowana (nie zagospodarowana) i oznaczona była symbolem Bp/RIVb., Po rozpatrzeniu odwołania organ drugiej instancji stwierdził, iż pozwolenie na budowę...

II SA/Wr 739/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

roku nie wydał pozwoleń na budowę, ani nie przyjmował zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, natomiast na podstawie...
mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Starosta J. zwrócił też uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane zarówno...

II SA/Rz 1325/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-08

budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla S. R. Tą dokumentację architektoniczno - budowlaną Wnioskodawca uzyskał nie będąc rolnikiem. Posiadał wówczas jedynie działkę...
stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki...

II SA/Wr 738/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, natomiast na podstawie przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Gminy P. oględzin ustalił aktualny stan istniejący...
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Starosta zwrócił też uwagę, że zgodnie z przepisami powyższej ustawy zarówno pozwolenie na budowę (art. 37) jak również zgłoszenie (art. 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   20