Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

VII SA/Wa 1475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

, a dotyczącą decyzji Urzędu Miejskiego w B. z dnia [...] listopada 1989 r., znak: [...], udzielającej A. D. pozwolenia na budowę pawilonu usługowego na działce położonej...
współwłaściciele działki, na której zlokalizowany jest w/w obiekt) z prośbą o wypożyczenie akt dotyczących przedmiotowego pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 24 października 2014r...

VII SA/Wa 1476/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

. Ś. pozwolenia na budowę obejmującą pawilon handlowy w zespole [...]-segmentowym, w B. przy ul. L., Wobec treści skargi, Wojewoda [...] wystąpił do Starostwa Powiatowego...
pozwolenia na budowę., Prezydent Miasta [...] poinformował, iż w archiwalnych zasobach nie odnaleziono projektu budowlanego będącego załącznikiem decyzji Urzędu Miejskiego...

II SA/Kr 893/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-11

Miasta Krakowa z dnia 18 października 2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany zamienny oraz zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę z dnia 30 stycznia 2009 r. Zgodnie...
z tą decyzją określony został czas użytkowania wszystkich obiektów objętych pozwoleniem na budowę sezonowo, do końca 2015 r. - co oznacza, że przedmiotowe obiekty budowlane...

II SA/Kr 1405/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-19

czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N.M. w dniu 28.10.2016 r., w oparciu o przepis art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
rozbiórek, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych (art. 29 ust. 1). Powołane...

VII SA/Wa 1474/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

Miejskiego w B. z dnia [...] grudnia 1989 r., o pozwoleniu na budowę obejmującą pawilonu handlowego w zespole 34-segmentowym, na działce położonej w B. przy ul. L., Wobec...
. Ponadto zwrócił się do J. S. z prośbą o wypożyczenie akt dotyczących przedmiotowego pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 24 października 2014r. Prezydent Miasta...

II SA/Kr 827/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-08

czasu oznaczony w pozwoleniu na budowę. Zobowiązana N.M. w dniu 28.10.2016 r., w oparciu o przepis art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...
, można było rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1), które uprawniało do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych (art. 29 ust. 1). Powołane wyżej...

II SA/Gl 862/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-27

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Starosta C. decyzją Nr [...] z dnia...
[...]. zatwierdził projekt budowlany i udzielił K. W. i M. W. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 1 w K., ul. [...]., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał...

II SA/Kr 1145/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-24

: [...] Burmistrz Gminy K. zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił R. Z. pozwolenie na budowę wyciągu narciarskiego typu '[...] na działce nr [...] ( wg. nowej ewidencji dz.nr...
miałby wynikać z decyzji Burmistrza Gminy K. z dnia [...], która udzielała skarżącemu pozwolenia na budowę wyciągu narciarskiego typu '[...]' na działkach...

II SA/Ke 956/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-19

wyjaśnił, że Prezydent Miasta K. decyzją nr [...] z dnia 17 maja 2005 r. znak: [...] udzielił skarżącej pozwolenia na budowę ww. tymczasowego pawilonu handlowego...
pawilonu handlowego zawarty w decyzji o pozwoleniu na budowę, nie został zmieniony decyzją administracyjną w tym zakresie, jak również nie uległ przedawnieniu., Zdaniem...

II SA/Kr 1104/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-25

oraz zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę z dnia 30 stycznia 2009 r. Zgodnie z tą decyzją 'określony został czas użytkowania wszystkich obiektów objętych pozwoleniem na budowę...
w określonym terminie (do końca 2015 r.) jest jednym z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę a zatem zobowiązany mógł kwestionować decyzję w tym zakresie w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   92