Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Bk 304/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-16

B. zatwierdził M. Spółce z o.o. w B. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwóch zjazdów w drodze dojazdowej od ulicy [...] w B. na działce...
. 145 § 1 pkt 4 i 5 w związku z art. 151 § 1 pkt 2 K.p.a. organ uchylił własną decyzję z [...] sierpnia 2016 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz jednocześnie odmówił...

VII SA/Wa 1216/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

projekt budowlany i udzielającej A. C. pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-usługowego branży 'DOM i OGRÓD', z ogrodem zewnętrznym, wraz z instalacjami i urządzeniami...
[...]z dnia [...] sierpnia 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej A.C. pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-usługowego branży 'DOM i OGRÓD', z ogrodem...

III SA/Łd 272/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

. Choć jego nazwisko widnieje na decyzji o pozwoleniu na budowę pawilonu, faktycznie do tej budowy nie przystąpił. C. N. nie miała jego zgody ani pełnomocnictwa...
mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę, które uzyskała wraz z P. N. w dniu [...]. Powyższe pozwolenie zostało przekazane do Zarządu Dróg i Transportu, w następstwie...

II SA/Gl 832/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

[...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania, w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. , Starosta [...] decyzją z dnia [...]r...
. nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzieli inwestorowi 'A' S.A. [...] K. ul. [...], pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowego z placem parkingowo-dostawczym...

III SA/Łd 877/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-26

zjazdu indywidualnego. W treści decyzji ustalił dodatkowe warunki zgody w postaci m.in.: uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu...
zezwolenia)., Od powyższej decyzji odwołanie złożył T. O. kwestionując zasadność uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązania do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej zjazdu...

I OSK 599/19 - Wyrok NSA z 2021-12-28

na działkę nr [1]) została wykonana na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty P., z [...] sierpnia 2009 r. Nr [...] (znak: [...]). Ze znajdującego...
ulicy [...] nie istniał zjazd z tej ulicy na działkę nr [1], wybudowany na podstawie zezwolenia na jego lokalizację i pozwolenia budowę. Obowiązek organu wynikający z art. 29...

II SA/Łd 126/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-11

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. a.bł. Decyzją z dnia [...], Nr [...], znak: [...] Wojewoda [...], działając na podstawie art...
', uchylił decyzję Starosty [...] z dnia [...], Nr [...], znak: [...] o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz orzekł...

VII SA/Wa 2976/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-21

do ponownego rozpoznania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala sprzeciw. Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] lipca 2018r...
budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę budynku magazynowego towarzyszącego usługom sportu i rekreacji indywidualnej sezonowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną...

II SA/Sz 527/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-17

projektu budowlanego i pozwolenie na budowę zadaszenia ciągów pieszych i przebudowę istniejących zadaszeń tymczasowego targowiska 'P.' położonego na nieruchomości w obrębie...
warunki zawarte w pozwoleniu na budowę - modernizację targowisko 'P.' etap [...], a także z dnia [...] r., w którym R. Spółka z o.o. oświadcza, że jako obecny inwestor...

VI SA/Wa 440/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

. Podniósł, że posiadanie pozwolenia na budowę nie jest przesłanką do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bowiem zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust...
. 3 udp oraz z poglądem sądów administracyjnych zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest tożsame z uzyskaniem pozwolenia na jego budowę i z zatwierdzeniem projektu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100