Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 2360/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

przedmiotowej nieruchomości, na której zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę realizuje inwestycję bankową oraz wykładnię art. 156 § 2 K.p.a, ograniczającą...
/Dz. U. Nr 79, poz. 464/ prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości, na której zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budową, realizuje inwestycją bankową...