Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SAB/Kr 116/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (znak sprawy: [...]) oddala skargę...
Miasta Krakowa zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla objętego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego. Przedmiotowy projekt budowlany przewidywał...

I SA/Go 334/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

przez Starostę, który zmienił decyzję Starosty z dnia [...].11.2003 r. nr [...] w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej 'nadbudowę na domku...

II SA/Po 1364/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Wielkopolskiego z dnia [...] 2014 roku Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
zabudowy. Według organu przepisu tego nie można traktować w sposób, jaki robi to strona i uznać, że obowiązuje on wtedy, kiedy przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego., Zgodnie z treścią umowy wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem, kierowaniem i realizacją wspólnej inwestycji...
.), jak również przed nabyciem udziału we współwłasności gruntu, na którym budynek miał zostać wybudowany ([...] grudnia 2000r.). Pozwolenie na budowę dotyczy innego podmiotu - inwestora - 'BT' sp...

III SA/Łd 231/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-29

, także zawierających produkty roślinne, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia. Zastosowanie zawieszonej stawki celnej wymaga aby towar...
był klasyfikowany do kodu PCN 2106 90 92 0 i taki kod Spółka przypisała towarom zgłoszonym w pozycji 1 oraz towary powinny posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane...

I SA/Go 1235/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

samochodowe osobowo - towarowe do kodu PCN 8703 32 19 0. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w 1998 r. skarżąca otrzymała pozwolenie na korzystanie z procedury...
przywozu były samochody klasyfikowane do pozycji 8703, a więc inne niż określone w pozwoleniu, organ uznał, że nie została zakończona procedura uszlachetniania biernego...

I SA/Go 1104/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-22

do kodu PCN 8703 22 19 0. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w 1998 r. skarżąca otrzymała pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego. W ramach...
do pozycji 8703, a więc inne niż określone w pozwoleniu, organ uznał, że nie została zakończona procedura uszlachetniania biernego i w omawianej decyzji objął...

I SA/Go 1090/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-09

osobowo - towarowe do kodu PCN 8703 22 19 lub 8703 32 19 0. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w 1998 r. skarżąca otrzymała pozwolenie na korzystanie...
przywozu były samochody klasyfikowane do pozycji 8703, a więc inne niż określone w pozwoleniu, organ uznał, że nie została zakończona procedura uszlachetniania biernego...

I SA/Go 1111/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-22

samochodowe osobowo - towarowe do kodu PCN 8703 22 19 lub 8703 32 19 0. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w 1998 r. skarżąca otrzymała pozwolenie na korzystanie...
, iż przedmiotem przywozu były samochody klasyfikowane do pozycji 8703, a więc inne niż określone w pozwoleniu, organ uznał, że nie została zakończona procedura uszlachetniania...

I SA/Go 262/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

otrzymała pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego. W ramach tej procedury wywożone były przegrody działowe ( kratki ) do zamontowania w samochodach...
., W związku ze stwierdzeniem, iż przedmiotem przywozu były samochody klasyfikowane do pozycji 8703, a więc inne niż określone w pozwoleniu, organ uznał, że nie została...
1   Następne >   +2   +5   +10   66