Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-19

., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] Wojewoda (zwany dalej 'Wojewodą...
., [...], [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu A. D. pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku świniami przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej...

VI SA/Wa 777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-17

przedłożył uwierzytelnione materiały w postaci kopii 'świadectwa ukończenia kursu w zakresie budowy, działania, obsługi, diagnostyki usterek i napraw [...]' z dnia...
zespołu rolki po jej odbiorze od P.,, - poświadczoną notarialnie kopię 'świadectwa ukończenia kursu w zakresie budowy, działania, obsługi, diagnostyki usterek i napraw...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

:, ad. 1- dotyczy konsultacji ustnej związanej z budową drukarni,, ad. 2 - dokumentacja drukarni, fundament maszyny offsetowej, schemat organizacyjny drukarni i koncepcja...
, instalacyjnych i inną dokumentację techniczno-architektoniczną budowy drukarni i instalacji maszyny poligraficznej, pochodzącą z podobnej drukarni w Hradec Kralove...