Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Gd 319/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-09

faktycznych i prawnych:, W decyzji z 3 marca 2009 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem...
oraz wewnętrzną instalacją gazu przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2011 r. nie stwierdzono realizacji inwestycji niezgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę...

II SA/Bd 1498/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

przez linie rozgraniczające. Kwestie te winny być bowiem analizowane dopiero w ramach postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II OSK 2064/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

środowiskowa jest pierwszym etapem przygotowania inwestycji i rozstrzyga jedynie o środowiskowych uwarunkowaniach, jakie należy spełnić i uwzględnić w decyzji o pozwoleniu na budowę...
w decyzji o pozwoleniu na budowę, nie naruszając przy tym prawa własności, a dopiero na późniejszych etapach postępowania inwestycyjnego następować będzie konkretyzacja...

II SA/Wa 345/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

domu mieszkalnego w P. przy ul. K. [...] (pozwolenie na budowę z [...] grudnia 1987 r., nr [...]). Ten sam organ decyzją z dnia [...] sierpnia 1995 r. stwierdził...
., nr [...], pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON w formie zaliczkowej, z przeznaczeniem na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w P. przy ul. K. [...] (pozwolenie...

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2006r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie, 2...

I OSK 8/09 - Wyrok NSA z 2009-09-01

w A., w tym także doradzanie przy budowie sił zbrojnych. Charakter misji ONZ wskazuje, że nie ma ona na celu prowadzenia operacji militarnych, tak jak czynią to wojska NATO w A. Osoby...
materiału dowodowego pozwoliłyby na stwierdzenie, że mimo skierowania do służby w innym charakterze, skarżący w rzeczywistości pełnił funkcję oficera łącznikowego oraz doradcy...

II SA/Wa 1675/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

lekarskich i badań diagnostycznych wskazano, iż występuje u niego odmiana anatomiczna w budowie tętnic mózgowych, która jest przyczyną jego dolegliwości. Taką odmianę...
Departamentu [...] nie pozwoliła miejsca, gdzie znajdują się wnioskowane dokumenty. Zasugerowano też, że przedmiotowa dokumentacja może się znajdować w posiadaniu Sądu...

I OSK 795/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

okoliczność naruszenia hierarchicznej zasady budowy źródeł prawa. Instrukcja, w mniemaniu organu i Sądu, 'stworzyła' bowiem dodatkowe pojęcie klasy kwalifikacyjnej, co stoi...
poza zakresem jego zainteresowania, to nie powinien ich czynić. WSA w Łodzi jednak pozwolił sobie ocenić rozkaz nr [...] i przedstawić wyłącznie argument pasujący...