Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-05

zł stanowiącą kryterium dochodowe dla dwuosobowej rodziny określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm...
.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom znajdującym się w trudniej sytuacji materialnej. Powyższe oznacza...

IV SA/Wr 535/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in...
zdolności do zawodowej służby wojskowej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu...

IV SA/Wr 306/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-08

decyzji ZUS, urzędu pracy lub pomocy społecznej przyznającej świadczenia, umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, oraz zaświadczenia o jego wynagrodzeniu netto za ostatnie...
, ostatniej decyzji o nabyciu i utracie statusu osoby bezrobotnej, ostatniej decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej, aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy...

IV SA/Wr 754/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

2 ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m...
do zawodowej służby wojskowej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Skarżący złożył na urzędowym...

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm.), uprawniające do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, które przysługują m. in. osobom znajdującym...
pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu...

IV SA/Wr 118/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

do czynnej służby wojskowej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego z urzędu. Skarżący złożył na urzędowym...
formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego., W jego uzasadnieniu wskazał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo...

II SA/Wa 740/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

finansowej lub rzeczowej rodziny lub znajomych, a jeżeli tak to z jakiej i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy skarżący czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej...
wniosku P. O. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. O. na decyzję Rejonowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia...

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu 'PPF' wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów...
chronionej poza miejscem zamieszkania. Wyjaśnił, że jego miesięczne dochody netto wynoszą 997 zł. Powiada, że na czynsz i opłaty medialne przeznacza ok. 800 zł. Z pomocy...

IV SA/Wr 356/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-19

i uprawnień zawodowych tych osób, decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej w okresie ostatniego półrocza, wyciągów z posiadanych przez wnioskodawcę i osoby...
służby wojskowej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Skarżący pismem z dnia [...] złożył...

III SA/Kr 49/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-18

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2005r. sygn. akt: [...] stwierdzającego, że ww. wypadek spowodował uszczerbek na zdrowiu i był związany z pełnieniem...
1   Następne >   3