Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 168/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-09

skarżących do:, 1) wyjaśnienia czy rodzina skarżących otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakiego rodzaju i wysokości. Jeżeli rodzina bądź...
członkowie rodziny nie otrzymują żadnych świadczeń z pomocy społecznej bądź innej pomocy ze strony państwa lub samorządu, należało wyjaśnić przyczyny tego stanu,, 2) wyjaśnienia...

III SA/Kr 1181/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-20

. Finansowa pomoc pochodzi od rodziny oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzymuje zasiłki celowe, ostatni w wysokości 200 zł. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu...
. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm). Stałymi miesięcznymi wydatkami skarżącego są: koszty posiłków: 300 zł, leki i dojazdy do lekarzy: 100 zł, opłata za energie...

III SA/Lu 706/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-09

skarżąca podała, że utrzymuje się wyłącznie z zasiłku stałego w wysokości [...] zł otrzymywanego z pomocy społecznej., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy...
z pomocy społecznej, którego wysokość zezwala jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów związanych...

II SA/Rz 1446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-31

nie przysługuje mu od 25 marca 2012 r. Utrzymuje się jedynie ze środków uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej - obecnie jest to zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w kwocie 317 zł...
nie pracuje, a jego jedyne źródło dochodu to dwa świadczenia pobierane z pomocy społecznej tj. zasiłek okresowy i zasiłek celowy w niewielkiej łącznej kwocie 407 zł...

II SA/Rz 459/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-01

lub którykolwiek z jej członków otrzymuje świadczenia pieniężne lub niepieniężne od instytucji publicznych (np. gminnego ośrodka pomocy społecznej) a w przypadku...
nie otrzymywania tego typu świadczeń należało wyjaśnić przyczyny nie ubiegania się o pomoc z zabezpieczenia społecznego wobec spełniania kryteriów dochodowych przez rodzinę (830 zł...

III SA/Po 788/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-12

w wieku od 3 do 10 lat. Zajmują budynek o powierzchni 150m-. Korzystają ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 544,00zł miesięcznie (zasiłek rodzinny...
życiowego nie przewyższa on kosztów koniecznego miesięcznego utrzymania jednej osoby. Dlatego rodzina skarżącego otrzymuje wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

III SA/Lu 171/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-21

rotacyjnego, a jedynym źródłem jej utrzymania jest zasiłek stały z pomocy społecznej. Strona podniosła, że posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski...
się z zasiłku z pomocy społecznej, którego wysokość zezwala jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów...

II SA/Rz 827/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-26

rodziny stanowią obecnie środki uzyskane w ramach pomocy społecznej we wrześniu bieżącego roku w łącznym wymiarze 2056 zł (w tym 456 zł - na opłaty, 200 zł - na żywność...
najszerszego wsparcia w ramach instytucji prawa pomocy, a to głównie z powodu utraty przez niego jedynego źródła dochodu i uzyskania środków z pomocy społecznej. Głębsza...

II SA/Rz 77/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-18

oraz udokumentowanie wysokości zobowiązań kredytowych, 7) wyjaśnienia czy członkowie rodziny korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej., Odpowiedź na to wezwanie wpłynęła do Sądu...
nie korzysta z form pomocy społecznej., Stwierdzono, co następuje:, W postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy ciężar wykazania przesłanek uprawniających do uzyskania...

IV SA/Wa 1330/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-24

. w latach 2007-2008 nie odnotowano żadnych obrotów oraz zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] września 2008 r. o niekorzystaniu przez W. K...
. z żadnej formy pomocy społecznej w tamtejszym ośrodku., W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   20