Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I OW 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-15

o przeniesienie całkowicie ubezwłasnowolnionego H. Ś. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M. postanawia: wskazać Wójta Gminy R. jako organ właściwy...
. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że całkowicie ubezwłasnowolniony H. Ś. został skierowany do Domu Pomocy...

I OW 308/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Bedlno a Wójtem Gminy Gostynin w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o przeniesienie do Domu Pomocy Społecznej...
wniosku Z. P. o przeniesienie jej do Domu Pomocy Społecznej w R., W uzasadnieniu powyższego wniosku podał, że zawiadomieniem z [...] października 2017 r. znak...

I OW 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-07

pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek. Pismem z dnia 4 września 2012 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., działając z upoważnienia Wójta Gminy P...
., złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową pomiędzy nim a Wójtem Gminy M., w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M...

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oddala skargę. Wójt Gminy G. zarządzeniem z dnia [...] r...
2010 r. na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. A.K. (§1) i powierzył jej na czas nieokreślony kierowanie Ośrodkiem (§2)., Wojewoda [...], w trybie art. 94...

I OW 328/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Burmistrzem Gminy i Miasta J. a Wójtem Gminy Ł. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. G. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej...
o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej P. G. jest Wójt Gminy Ł.., Uzasadniając wniosek Burmistrz wskazał, że wydał w dniu [...] stycznia 2015 r. decyzję...

I OW 106/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06

społecznej postanawia oddalić wniosek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., działając z upoważnienia Wójta Gminy M., złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w B. w sprawie skierowania M. M. do domu pomocy społecznej...

I OW 48/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

pomiędzy Prezydentem Miasta Z. a Wójtem Gminy B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz przyznanie...
zasiłku stałego postanawia: wskazać Wójta Gminy B. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku K.K. o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz przyznanie zasiłku stałego...

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

obecnie w Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D.) o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne., W uzasadnieniu organ wskazał, że D. B. (ur...
. [...] r. w Z.) jest aktualnie, od [...] marca 2017 r., mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej im. Ś. w D. (woj. podkarpackie) na mocy decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia...

I OW 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy B. jako organ właściwy w sprawie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, działający z upoważnienia...
administracyjnej o skierowaniu K. Z. do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu organ podał następujący stan sprawy: dnia 21 października 2013 r. do Miejskiego Ośrodka...

I OW 131/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

do rozpoznania wniosku F. i J. D. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski jako organ właściwy do rozpoznania wniosku...
nim a Wójtem Gminy Wiskitki, do rozpatrzenia wniosku F. i J. D. o skierowanie do domu pomocy społecznej i uchylenie postanowienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100