Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Po 1119/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-03

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi BM na czynność Naczelnika Urzędu...
zajęcia wierzytelności. Następnie złożył sporządzony na urzędowym formularzu w dniu [...] wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów...

I SA/Kr 111/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

jego społeczna szkodliwość jest znacznie wyższa, niż ta którą można by było uznać za znikomą. Z dowodowego dostępnego na moment wszczęcia śledztwa wynikało...

I SA/Kr 113/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

jest czynem społecznie szkodliwym, a w tym konkretnym przypadku z uwagi na wysokość uszczuplonego podatku, z pewnością jego społeczna szkodliwość jest znacznie wyższa...
. W poszczególnych umowach ww. klauzula opisywana jest za pomocą pojęć: 'rzeczywisty odbiorca' (m.in. umowa z Francją), 'uprawniony właściciel' (m.in. umowa z Japonią...