Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

II SA/Kr 521/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-15

nie wykazuje faktu posiadania cennych ruchomości ani oszczędności. Wszelkie koszty utrzymania pokrywa z otrzymywanego z pomocy społecznej zasiłku., Instytucja zwolnienia...
. Jest on osobą niepełnosprawną, a często brakuje mu środków finansowych na zakup lekarstw. Jedynym źródłem utrzymania strony są zasiłki z pomocy społecznej: okresowy...

II SA/Kr 521/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-30

o pow. 40 m2. Skarżący nie wykazuje faktu posiadania cennych ruchomości ani oszczędności. Wszelkie koszty utrzymania pokrywa z otrzymywanego z pomocy społecznej zasiłku...
z pomocy społecznej: okresowy i celowe ( skarżący przedstawia również decyzje Prezydenta Miasta [...] o przyznaniu mu zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności...

III SA/Wr 1099/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-15

rozpoznania (oceny) uchwały w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę (zwolnienia) z dyrektorem domu pomocy społecznej. Ocena ta zaś dotyczy rodzaju naruszenia interesu...
. 71b ust. 7 pkt 2, b)szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej...

III SA/Wr 119/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-12

(stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej' - utrzymał w mocy pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie, powołując się na art. 60 zdanie...
(stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z salami terapii zajęciowej, świetlicami środowiskowymi dla dzieci i młodzieży...

II OSK 255/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

kompetencje m. in. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i udzielania pomocy społecznej...
, instalacje odnawialnego źródła energii, podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacja palenisk węglowych. Ponadto w oparciu o ustawę o pomocy społecznej...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

, w tym również sprawiedliwości społecznej i idei równości wszystkich obywateli, zasady dostatecznej określoności oraz reguły tzw. 'przyzwoitej legislacji';, - art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez...
oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm prawem przepisanych, zarzucając naruszenie :, - art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej...

III SA/Wr 335/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-14

środków m.in. na realizację zadań publicznych na rzecz ogółu mieszkańców gminy (np. zabezpieczenie potrzeb oświaty, pomocy społecznej itp.), a w perspektywie ograniczeniem...

III SA/Wr 215/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-23

na realizację zadań publicznych na rzecz ogółu mieszkańców gminy (np. zabezpieczenie potrzeb oświaty, pomocy społecznej itp.), a w perspektywie ograniczeniem w jakimś...

III SA/Wr 908/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

m.in. na realizację zadań publicznych na rzecz ogółu mieszkańców miasta (np. zabezpieczenie potrzeb oświaty, pomocy społecznej itp.), a w perspektywie ograniczenie...

III SA/Lu 8/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-09

w podstawowych dziedzinach życia społecznego (w tym w dziedzinie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny...
politycznej, ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację ukształtowanych przez Kościół katolicki...
1   Następne >   +2   +5   +10   27