Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 1381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

wyjaśnienia., Z nadesłanych informacji wynika, że wnioskodawca od czerwca do października pobierał zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w wysokości 160,00 złotych...
Społecznej w P. z dnia [...] Nr [...] o przyznaniu pomocy społecznej w formie zasiłku celowego dla wnioskodawcy oraz jego matki na zakup posiłku lub żywności w wysokości...

I SA/Wa 1825/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-14

r. uzyskując prawo wykonywania zawodu położnej. Po siedmiu latach pracy jako położna przeniosła się w 1989 r. do Oddziału Pomocy Doraźnej tego samego szpitala. Od 1993 r...
. 602 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia prawa wykonywania...