Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 446/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Strona nie wykazała posiadania innego majątku., W sprawie zważono, co następuje., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30...
się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej. W tej sytuacji uznać należy...

VII SO/Wa 20/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
. utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej oraz pomocy matki. W tej sytuacji uznano, że wniosek jest zasadny., W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji...

VII SA/Wa 1427/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

typu kawalerka o pow. 19 m2. Utrzymuje się z zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości około 200-300 zł. Ponadto strona regularnie otrzymuje pomoc od C...
z urzędu. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną. Strona utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej oraz z pomocy C. W. W tej sytuacji uznać należy, że opłacenie kosztów...

VII SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-20

i z jakich powodów nie rejestrował się w urzędzie pracy i nie korzysta z pomocy społecznej., W sprzeciwie od postanowienia z dnia 8 września 2017 r. skarżący wniósł...
korzystających z pomocy opieki społecznej, która mi się nota bene nie należy, gdyż radzi sobie z pozyskaniem środków niezbędnych do przeżycia, ale nie ma na koszty...

VII SO/Wa 8/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-24

o pow. 2668 m . Wnioskodawca utrzymuje się z pomocy społecznej w wysokości 251,4 zł., nie posiada oszczędności, ani innego majątku. Od dnia 5 grudnia 2002 r. posiada status...
sprawy ze skargi S. D. w przedmiocie udzielenia prawa pomocy postanawia: przyznać S. D. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych...

VII SA/Wa 744/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

dochodów. Żywi się z bezpłatnych obiadów otrzymywanych w kuchni kościelnej. Nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Zgodnie z art. 246 §...
o przyznanie prawa pomocy S. D. w sprawie VII SA/Wa 744/09 ze skargi S. D. na działanie Okręgowej Izby Lekarskiej w [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji lekarskiej postanawia...

VII SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

600 zł miesięcznie, spłaca dwie raty w sumie około 535 zł. Wnioskodawca nie korzysta z pomocy społecznej. Do wniosku dołączono wyciąg ze stanu konta., W sprawie zważono...
prawa pomocy S. D. postanawia: przyznać S. D. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu...

VII SO/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-22

. jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Wnioskodawca utrzymuje się ze świadczenia przyznanego z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na zakup żywności w sklepie...
niejawnym wniosku S. D. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi S. D. na uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w [...] z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] w sprawie...

VII SO/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

na żywność, odzież, leki itp.),, - wskazanie, czy skarżący korzysta z finansowej pomocy rodziny, innych osób lub ze świadczeń z pomocy społecznej (jeżeli tak, jakiej...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi M. G. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] postanawia...

VII SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

, środków chemicznych, na zakup lekarstw itp.,, - czy uzyskuje jakąkolwiek pomoc od rodziny lub instytucji społecznych lub państwowych, jeśli tak należało wskazać od kogo...
wskazał, że orientacyjne koszty bieżącego utrzymania wynoszą ok. 200 złotych miesięcznie. Oświadczył, że nie uzyskuje żadnej pomocy od rodziny lub instytucji społecznych...
1   Następne >   3