Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

z tytułu wynagrodzenia, zasiłku dla bezrobotnych przyznanego żonie oraz zasiłku z pomocy społecznej w łącznej wysokości 2749,35 zł. Posiadany majątek obejmuje działkę rolną...
W. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 124/10 ze skargi W. W. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów z dnia [...] listopada 2009 r...