Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 3033/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

ochrony społecznych i gospodarczych interesów zawodu farmaceuty, a także poprzez podzielenie w całości i przyjęcie jako własnej argumentacji wojewódzkiego inspektora...
zezwolenia zostało uznane za jedyny właściwy środek ochrony społecznych i gospodarczych interesów zawodu farmaceuty, a także poprzez podzielenie w całości i przyjęcie...

VI SA/Wa 2757/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

spoczywa szczególne zadanie - uczestniczenie w zabezpieczeniu interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych...
i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę...

II GSK 1765/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

, iż cofnięcie zezwoleń jest celowe i odpowiada zasadom współżycia społecznego, a także chroni pacjentów przed niekorzystnymi skutkami sprzecznych z prawem działań...
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz...

VI SAB/Wa 60/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

kontekście na organach samorządu aptekarskiego spoczywa szczególne zadanie - uczestniczenie w zabezpieczeniu interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia...
za pomocą adwokata, wnosząc o:, 1. zobowiązanie organu do wydania aktu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi wyroku;, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu...