Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

IV SAB/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

mu były także zasiłki celowe z pomocy społecznej. Nadesłał także kopię decyzji z dnia [...] stycznia 2011 r. o odmowie przyznania prawa do zasiłku celowego. W uzasadnieniu decyzji...
potrzeb życiowych, czy korzysta z pomocy znajomych i rodziny, czy aktualnie otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej),, - udzielenie informacji czy posiada status osoby...

VII SAB/Wa 194/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

utrzymuje się ze świadczenia z pomocy społecznej, którym jest zasiłek stały w wysokości 444 zł. Zaznaczył, że co jakiś czas (3-4 m-ce) otrzymuje zasiłki celowe w kwotach...
. U. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. U. na bezczynność Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia: przyznać R. U. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...

IV SAB/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-13

podstawowych potrzeb życiowych - żywność otrzymuje od osób życzliwych, chodzi w tych samych ubraniach od kilku lat. Nie otrzymuje żadnych świadczeń z pomocy społecznej...
wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie przekazania akt...

VI SA/Wa 1682/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

dotknięte ubóstwem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej czy też bezrobotne bez prawa do zasiłku (por. orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2012 r...
niejawnym wniosku C. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi C...

VI SA/Wa 1683/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

niejawnym wniosku C. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi C...
wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej p o s t a n a w i a: odmówić C. C. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SO/Wa 60/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

niejawnym wniosku S. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie skargi S. L. na bezczynność Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie...
rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: przyznać S. L. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. S. L...

VI SA/Wa 2873/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-04

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. B. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia...
z listy adwokatów. Skarżący w dniu 19 listopada 2014 r. złożył sporządzony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

VI SA/Wa 2380/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

Adwokackiej z dnia [...] października 2005 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia adwokata z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu oddala skargę Wnioskiem z dnia 20 kwietnia...
2005 r. adwokat J. M. (dalej skarżący) zwrócił się ponownie do Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] o zwolnienie go od obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu...

VI SA/Wa 2873/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. B. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia...
też jako skarżący) wniósł w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., Z udzielonych przez skarżącego...

VI SA/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi A. S. na uchwałę Prezydium Naczelnej...
. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącej A. S. radcę prawnego. A. S. (dalej jako skarżąca) wniosła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   7