Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 2263/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

. Natomiast ze względu na interes społeczny i konieczność natychmiastowego zabezpieczenia interesów pasażerów korzystających z usług przedsiębiorstwa kolejowego decyzji...
nie mają żadnego znaczenia, ponieważ bezprawność jest taką cechą działania, która polega na jego sprzeczności z normami prawa lub zasadami współżycia społecznego...

II GSK 967/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

- 'tajemnica przedsiębiorstwa wynika z podstawowych zasad konstytucyjnych (zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz zasady demokratycznego państwa prawnego), zgodnie...
) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej...