Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

niejawnym wniosku H. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H...
wyrobów nieoznaczonych znakiem bezpieczeństwa. postanowił: odmówić przyznania H. S. prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...

II GZ 405/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Prezesa Urzędu...
. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Prezesa Urzędu...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sporządzony na urzędowym formularzu wniosek H. S. (dalej jako skarżący) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym...

II SA/Wa 1893/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-06

) zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla w rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń...
publicznej przetworzonej. Zdaniem organu, okoliczności wskazane przez wnioskodawcę w piśmie z dnia [...] sierpnia 2015 r., w tym zajmowanie się problematyką pomocy...

VI SA/Wa 691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

w obrocie nieruchomościami, przy pomocy innej osoby, działającej pod jego nadzorem, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone...
z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem), nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w skrócie...

II GSK 669/10 - Wyrok NSA z 2011-06-22

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia operatora z uwagi na możliwość blokowania się przycisku przyspiesznika podczas pracy pilarką przy pomocy przycisku blokującego...
przycisku przyspiesznika podczas pracy pilarką przy pomocy przycisku blokującego, co powoduje, że przycisk przyspiesznika nie wraca automatycznie do położenia jałowego...

VI SA/Wa 199/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

dalej 'u.g.n.', tj. za to, że wykonując czynności związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innej osoby działającej pod jego nadzorem, nie posiadał...
w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo, jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega...

VI SA/Wa 822/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.), zakończoną decyzją...
za pomocą żyłki przyczepione były dwie etykiety, na których umieszczono dane dotyczące producenta oraz napisy 'Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 10 miesiąca życia Uwaga...

VI SA/Wa 1414/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

kontroli rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 595 ze zm...
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie sposobu pobierania próbek poprzez nieuznanie za wadliwy sposobu pobierania próbek, oraz, -przepisów...

VI SA/Wa 1962/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 595 ze zm.). Norma ta dopuszcza w 'przedmiotowej sytuacji, pobranie próbki...
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek, poprzez nie uznanie nieprofesjonalnego sposobu pobierania...
1   Następne >   3