Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 901/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

bezrobotną bez prawa do zasiłku. Oświadczyła, że jej jedynym dochodem jaki otrzymuje jest zasiłek celowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 108,50 złotych...
na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2010 r. po rozpoznaniu wniosku A. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. G. na postanowienie...

VII SA/Wa 1533/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

tak zróżnicowanie przedmiotów spraw administracyjnych, które z tym celami się wiążą, jak i wielość instrumentów prawnych, za pomocą których organizacja społeczna pragnie...
rozstrzygnięcia organ stwierdził, że uwzględnienie wniosku Stowarzyszenia jako organizacji społecznej, która występuje z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej innej...

VII SA/Wa 1532/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

, które z tym celami się wiążą, jak i wielość instrumentów prawnych, za pomocą których organizacja społeczna pragnie doprowadzić do urzeczywistnienia celów statutowych...
Stowarzyszenia jako organizacji społecznej, która występuje z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby, wymaga oceny tego wniosku przez pryzmat...

VI SA/Wa 2898/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu oddala skargę Zaskarżonym...
zakończonej wydaniem przez ww. organ postanowienia z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] odmawiającego dopuszczenia organizacji społecznej - A. z siedzibą...

VII SA/Wa 2460/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Przepis art. 25 § 4 P.p.s.a. przyznaje...
natomiast zdolność sądową organizacjom społecznym, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych...

VII SA/Wa 2058/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

, art. 9 i art. 14 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy...
przedmiotowego lotu było konsekwencją konieczności awaryjnego lądowania w [...] w celu udzielenia pomocy medycznej jednemu z pasażerów lotu [...] - poprzedzającego sporny...

I OSK 1412/11 - Wyrok NSA z 2013-01-15

rozporządzenia Nr 261/2004/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy...
lotniczy, który odwołuje lot, ma obowiązek wręczenia pasażerom, których to dotyczy, pisemną informację o przepisach na temat odszkodowania i pomocy przysługującej zgodnie...

VII SA/Wa 286/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania...
wypłaty odszkodowania, gdyż przewoźnik nie dowiódł nadzwyczajności okoliczności będących przyczyną odwołania przedmiotowego lotu; pomoc się nie należała stronie skarżącej...

VII SA/Wa 2208/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania...
, których to dotyczy, pisemną informację o przepisach na temat odszkodowania i pomocy przysługującej zgodnie z rozporządzeniem. Pasażer otrzymuje również pisemną informację...

VII SA/Wa 2993/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-07

[...]sierpnia 2012 r. powinno być przeprowadzane przy udziale Stowarzyszenia jako organizacji społecznej działającej na prawach strony. Stowarzyszenie posiada status...
oraz czy za jego udziałem w sprawie przemawia interes społeczny. Udział organizacji społecznej w postępowaniu na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. powinien odpowiadać...
1   Następne >   +2   +5   +10   12