Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Łd 30/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-07-13

lipca 2005 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na bezczynność Sądu Rejonowego w S. w przedmiocie wniosku o zwolnienie z domu pomocy społecznej postanawia...
, że złożyła do Sądu Rejonowego w S. wniosek o zwolnienie z domu pomocy społecznej, który nie został rozpoznany. Skarżący wyjaśnił także, iż nie jest osobą...

IV SAB/Wa 64/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

SAB/Wa 53/14 wynika, że skarżący w celach zaspokojenia potrzeb życia codziennego korzysta z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Pomoc społeczna przyznawana...
jest podmiotom z tytułu trudnej sytuacji materialnej i bytowej. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane w oparciu o kryterium niskiego dochodu osoby wnioskującej (art. 8...

IV SA/Gl 589/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.G. na postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia 12 marca 2001 r. sygn. [...] o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej p o s t a n...
a w i a: odrzucić skargę. Odręcznym pismem z 21 maja 2016 r. J. G. i wniósł o wzruszenie decyzji Sądu Rejonowego w B. o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej (dalej...

IV SA/Wr 677/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-27

gospodarstwa domowego, prowadzonego w mieszkaniu o powierzchni 49 m², są uzyskiwane świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochód z pracy dorywczej w łącznej...
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., W sprawie zważono, co następuje., Stosownie do brzmienia art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu...

II SA/Rz 1763/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-16

i Internetu, z tytułu posiadania ewentualnych pojazdów mechanicznych. Wezwanie dotyczyło także wskazania, czy strona korzysta z pomocy społecznej, wysokości pożyczek...
za 2016 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych) i dokumentów potwierdzających fakt aktualnego korzystania z pomocy społecznej (kserokopie stosownych decyzji), jeśli pomoc...

III SAB/Kr 31/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

) okolicznościami znanymi z urzędu pozostaje, że skarżący korzysta z pomocy społecznej, jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo...
jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej. Skarżący opłaca w połowie rachunki za gaz, energię elektryczną, telefon. Ponosi wydatki na leczenie i lekarstwa., Mając na uwadze...

II SA/Sz 158/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-12

wniosku skarżący korzystał z pomocy ośrodka pomocy społecznej, jeżeli tak to przedłożenie decyzji potwierdzającej ten fakt,, W odpowiedzi na wezwanie skarżący oświadczył...
wniosku o przyznanie prawa pomocy nie korzystał z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Odnośnie wysokości czynszu, skarżący podał, iż prawdopodobnie wynosi ona ok. [...] zł...

III SAB/Kr 32/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-08

domowym, powiada że nie posiada żadnego majątku. Przy dochodach czyni adnotację o treści 'z pomocy społecznej - nie posiadam'. Uzasadnienie swoich starań ogranicza...
jakoby utrzymywał się 'z żebrania u osób życzliwych'. Do wniosku dołączył decyzje o wsparciu udzielonym mu przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej w roku 2005...

III SAB/Kr 33/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-08

domowym, powiada że nie posiada żadnego majątku. Przy dochodach czyni adnotację o treści 'z pomocy społecznej - nie posiadam'. Uzasadnienie swoich starań ogranicza...
jakoby utrzymywał się 'z żebrania u osób życzliwych'. Do wniosku dołączył decyzje o wsparciu udzielonym mu przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej w roku 2005 r...

IV SAB/Gl 2/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-18

, na którą składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (247 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł), zasiłek celowy z pomocy społecznej (640 zł) oraz wynagrodzenie jego małżonki...
mu zasiłku okresowego oraz trzech zasiłków celowych z pomocy społecznej. Zdaniem Sądu, fakt objęcia skarżącego całym szeregiem form wsparcia w ramach pomocy społecznej świadczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   32