Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

IV SAB/Wa 88/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. P. na bezczynność Prezesa...
Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowić dla M. P...

II SA/Wa 197/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

) zwrócił się skarżący z prośbą o pomoc w uzyskaniu informacji publicznej od Prezesa NBP. Wniosek skarżącego dotyczył wykazu osób, które uzyskały pozytywną opinię Prezesa...
są z działalnością Prezesa NBP. Wskazał, że społeczna kontrola działalności tych organów zapobiega nadużywaniu przez nie posiadanych uprawnień i służy ochronie...

II SA/Wa 838/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

- m.in. ze względu na potrzebę obliczeń składek na ubezpieczenie społeczne czy przyjęcie wykonania dzieła; przyjęcie wyjaśnień organu za wiarygodne oznaczałoby, że równie...
z nich - przy pomocy narzędzi informatycznych (jak stosowny edytor tekstu), czy innych technicznych (zabielenie tekstu, jego zamazanie) - informacji o umowach objętych...

II SA/Wa 3192/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

jest zarządzana wyłącznie za pomocą dedykowanych, elektronicznych narzędzi ewidencyjnych (w tym Elektronicznego Obiegu Dokumentów, przeznaczonego m.in. do obsługi rejestru umów...
od funkcjonującego w powszechnym użyciu pojęcia interesu społecznego. Skarżąca, żądając informacji publicznej przetworzonej, powinna wykazać nie tylko, że informacja ta jest ważna...

II SA/Wa 2642/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

jego funkcji społecznej, a także wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Sąd dodał, że w art. 86 RODO określono relację między...
za pomocą dedykowanych, elektronicznych narzędzi ewidencyjnych (w tym Elektronicznego Obiegu Dokumentów przeznaczonego m. in. do obsługi rejestru umów...

II SA/Wa 466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

, że wniosek skarżącego w zakresie dostępu do Rejestru (pkt 2) obejmuje całość informacji zarządzanych przez organ za pomocą dedykowanego, elektronicznego narzędzia ewidencyjnego...
nie jest prawem bezwzględnym i należy postrzegać je w kontekście jego funkcji społecznej, a także wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. W art. 86...