Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OPP 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w G. postanawia: odrzucić...
postępowania w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz nierozpoznanie jego wniosku o wymierzenie grzywny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w G...

I OPP 98/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 2...
od decyzji sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej., Skarżący podał, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku...

I OPP 97/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość...
w sprawie odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej., Skarżący podał, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. wniósł do Naczelnego Sądu...

IV SO/Wa 6/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

lub określającej aktualną wysokość tego świadczenia,, - czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy korzysta...
, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej;, 3) do złożenia...

IV SO/Wa 7/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

lub określającej aktualną wysokość tego świadczenia,, - czy otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeżeli tak to jakie i ewentualnie w jakiej wysokości,, - czy korzysta...
, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej;, 3) do złożenia...

I OPP 12/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-03

pomocy społecznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 6 grudnia 2019 r., sygn. akt IV SA...
za pobyt w domu pomocy społecznej., Od powyższego wyroku, skarżący wniósł skargę kasacyjną., Przy piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...

IV SO/Wa 7/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-14

, jak również nie posiada żadnego majątku. Skarżący wyjaśnił przy tym, że decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] odmówił mu przyznania...
jako osoba bezrobotna, c) nie otrzymuje świadczenia rentowego, d) nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej, e) nie korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej rodziny. Oceniając...

I OZ 1215/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

, jak również nie posiada żadnego majątku. Skarżący wyjaśnił przy tym, że decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w G. odmówił mu przyznania...
, nie otrzymuje świadczenia rentowego, nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej, nie korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej rodziny. Oceniając swoją sytuację osobistą, rodzinną...

I OPP 151/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga Tadeusza K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie ze skargi Tadeusza K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 19 grudnia 2001 r., (...) w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

I ONP 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w G. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia. J. J. w piśmie z dnia 15 lutego 2013 r. wniósł...
1   Następne >   3