Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 703/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne przez modyfikację sposobu...
Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108, poz. 1014). Zatem, zgłoszone...

VI SA/Wa 1109/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz...
, iż zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać...

VI SA/Wa 1755/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-10

i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108, poz. 1014) - dalej...
innych czynności podlega opłacie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Prawa o miarach., Wskazywał, że Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

VI SA/Wa 1194/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne), świadectwo legalizacji ponownej nie mogłoby...
jest umieszczana cecha zabezpieczająca. Podniósł, że zgodnie z § 6 pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca...

VI SA/Wa 1732/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

legalizacji taksometrów elektronicznych wynika, że powinny one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003...
i zostało stwierdzone, że taksometr elektroniczny nie spełnia wymagań, którym podlega, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

VI SA/Wa 2092/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

elektronicznych wynika, że powinny one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie...
Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2008 r...

VI SA/Wa 2243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108, poz. 1014). Zatem...
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny...

VI SA/Wa 581/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-27

, do której dokonania nie jest wymagana obecność organów administracji miar. Powołał się na przepis § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16...
i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108, poz. 1014), taksometr...

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

organu, że powinny one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań...
spełnienia tych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych...

VI SA/Wa 2567/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

one spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych...
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać...
1   Następne >   +2   4