Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 2518/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

4455,46 zł, wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy, informację z gminnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego...
prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J.J. na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2011 r. Nr [...] w przedmiocie...

V SA/Wa 220/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

rolniczy - jego wartość określił na ok 50.000 zł. Podniósł, że nie korzysta z pomocy społecznej. Jego wydatki na życie to 350 zł, na energię za dwa miesiące i butlę gazową 300...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.N. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia...

V SA/Wa 219/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

, że nie korzysta z pomocy społecznej. Jego wydatki na życie to 350 zł, na energię za dwa miesiące i butlę gazową 300 zł, na leczenie ok. 100 zł, podatki i itp. ok 100 zł...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. N. na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego...

II GZ 704/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

sprzęt rolniczy i określił jego wartość na 50 000 zł. Ponadto podał, że nie korzysta z pomocy społecznej, jego wydatki na życie wynoszą 350 zł, na energię za dwa miesiące...
pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty...

V SA/Wa 3132/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

się KI . Powołuje się jedynie na względy społeczne oraz brak stosownej informacji o istnieniu takiego wymogu., Stosownie do treści art. 15 ust. 5 ustawy o organizacji...

I GSK 2412/18 - Wyrok NSA z 2022-05-13

, poz. 117, zwrócił uwagę na potrzebę dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, dokonania oceny stanowisk stron, a przy podejmowaniu decyzji ważenia interesu społecznego...
i fundacji, zatwierdzonych w tym celu przez państwo członkowskie, do wykorzystania w ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy...

I GSK 2311/18 - Wyrok NSA z 2022-03-11

w ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby...
szczegółowymi regulacjami prawa Unii Europejskiej. Wymaga to od beneficjentów tych płatności profesjonalnej wiedzy, w tym m.in. zasad dotyczących przyznawania pomocy...

I GSK 2309/18 - Wyrok NSA z 2022-03-11

służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków...
odwoławczy jako powód odmowy przyznania pomocy, wskazał, iż strona dokonała wycofania z rynku jabłek w łącznej ilości [...]kg, realizując dostawy do [...]. Po zakończeniu...

I GSK 1779/18 - Wyrok NSA z 2021-05-28

owoców i warzyw z 8 marca 2016 r.; (4) świadectwem potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku z 8 marca 2016 r. wystawionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...
wraz z odwołaniem z dnia 20 września 2016 r. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1031/2014 wnioski o wypłatę pomocy finansowej Unii można było składać...

V SA/Wa 250/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

i nie uzyskuje żadnej pomocy od znajomych, rodziny, organizacji społecznych (zgodnie z oświadczeniem gmina umorzyła skarżącemu podatek rolny za 2007r. w wysokości 182 złotych...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
1   Następne >   +2   5