Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 846/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

do protokołu. Były to m.in. domy pomocy społecznej, kluby sportowe, koła gospodyń, ośrodki wychowawcze, parafie, związki zawodowe, rady osiedla, szkoły, stowarzyszenia...
indywidualne okazywały Stronie przy odbiorze produktów 'Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej' wydane przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Honorowana...

V SA/Wa 1709/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-15

:, a) wskazanie źródeł utrzymania, w szczególności oświadczenie czy skarżący korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej bądź pomocy materialnej innych osób...
grudnia 2016 r.) podał, że nie korzysta z pomocy społecznej. Natomiast korzysta z pomocy państwa w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika...

V SA/Wa 2590/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

wskazał również, iż jego rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto stwierdził, iż jest właścicielem domu o powierzchni 70 m2, innego majątku...
pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczy o ich trudnej sytuacji materialnej. W przytoczonych okolicznościach skarżący nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania...

V SA/Wa 2600/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

to jakie są tego przyczyny,, 4) czy korzystał albo korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej (podania form i wysokości tej pomocy) wraz z odpisami decyzji przyznających...
Rolnego, a jeśli tak to w jakim okresie i w jakiej wysokości,, 6) czy korzysta albo korzystał z jakichkolwiek form pomocy społecznej (podania form i wysokości tej pomocy) wraz...

V SA/Wa 925/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

ani przedmiotów wartościowych, a jej jedyny dochód stanowi zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej oraz zasiłek na zakup żywności w łącznej wysokości nie przekraczającej ... zł...
sądowych. Wysokość bowiem dochodów skarżącej z pomocy finansowej przyznanej przez ośrodek pomocy społecznej pozwala wyłącznie na zaspokojenie podstawowych potrzeb...

V SA/Wa 716/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

oświadczenie, że nie posiada żadnego majątku, w tym nieruchomości. Nie otrzymuje pomocy od rodziny, od opieki społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie posiada żadnych...
, nie korzysta z pomocy społecznej, a mimo to prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Istotą odrębnego gospodarstwa jest bowiem samodzielne ponoszenie wszystkich kosztów...

V SA/Wa 716/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

pozwalają na pokrycie kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Ponadto Skarżący oświadczył, iż nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej...
, nie korzysta z pomocy społecznej, a mimo to prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Istotą odrębnego gospodarstwa jest bowiem samodzielne ponoszenie wszystkich kosztów...

V SA/Wa 36/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

2015 r. Przedstawił również zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. stwierdzające, że Skarżący od września 2015 r. korzysta z pomocy ośrodka. Pomoc...
, iż podstawą utrzymania Skarżącego jest pomoc społeczna w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Skarżący...

V SA/Wa 2533/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-07

na kryminalna przeszłość nie może znaleźć zatrudnienia, nie uzyskuje dochodów z posiadanej nieruchomości rolnej, natomiast korzysta z pomocy społecznej w wysokości 170 zł...
, nie posiada stałego źródła dochodów, korzysta z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, nie posiada również oszczędności pieniężnych., W przytoczonych okolicznościach...

V SA/Wa 2534/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-07

na kryminalna przeszłość nie może znaleźć zatrudnienia, nie uzyskuje dochodów z posiadanej nieruchomości rolnej, natomiast korzysta z pomocy społecznej w wysokości 170 zł...
, nie posiada stałego źródła dochodów, korzysta z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, nie posiada również oszczędności pieniężnych., W przytoczonych okolicznościach...
1   Następne >   +2   +5   +10   90