Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

publiczne, a także innych podmiotów, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym albo majątkiem Skarbu Państwa - kontroli społecznej. Natomiast...
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz...