Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Sz 544/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-12

Społecznej w S.)., W związku z tym, że oświadczenie strony zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy, okazało się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu...
,, - zaświadczenia z MOPS o korzystaniu/nie korzystaniu przez małżonków w bieżącym roku kalendarzowym z pomocy społecznej., W odpowiedzi na wezwanie Z.G. wskazał...

I SA/Gd 260/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-03

decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej, odpisu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, odpisu zeznania podatkowego za 2008 r., odpisów dokumentacji lekarskiej...
się jedynie ze świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej, tj. zasiłku stałego w kwocie 444 zł miesięcznie, przyznanego na okres od 18 maja 2007 r. do 31 maja 2011 r...

I SA/Bd 336/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-04

jak również jego żona w 2013r. oraz 2014r. nie deklarowali dochodu do opodatkowania za zasadach ogólnych - brak zeznania, decyzję Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznającą...
z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Żona skarżącego z uwagi na trudną sytuację finansową mieszka u brata. Zarówno skarżący jak również jego żona...

II SAB/Wa 69/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

jako osoba bezrobotna, z jakiego źródła pozyskuje środki na codzienne utrzymanie, czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej (w jakiej wysokości) i czy ponosi...
, czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej oraz wskazania, czy ponosi jakiekolwiek stałe opłaty. Również w odpowiedzi na to wezwanie skarżący odmówił jego wykonania...

II SAB/Wa 69/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

ze świadczeń z pomocy społecznej oraz wskazania, czy ponosi jakiekolwiek opłaty (np. czynsz, opłata za gaz, energię elektryczną, telefon, inne)., W odpowiedzi z dnia 4 maja...
31 marca 2010 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

zasiłki;, - oświadczenia czy skarżący korzysta z pomocy społecznej - jeśli tak, to w jakiej formie i z jaką częstotliwością;, - oświadczenia na czym polega pomoc rodziny...
w miesiącu, nie udzielił informacji czy jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, ani czy korzysta z pomocy społecznej. Nie wyjaśnił na czym polega pomoc rodziny...

I SO/Bd 1/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-06

najmu lokalu., Ponadto skarżący oświadczył, że nie posiada żadnych oszczędności, nie posiada samochodu, nie korzysta z pomocy społecznej, nie korzysta z żadnej pomocy...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2. ustanowić radcę prawnego. W dniu [...] 2015r. do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Ol 114/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-14

żadnego majątku, a jedynymi źródłami ich utrzymania są obecnie świadczenia z pomocy społecznej, które wynoszą zaledwie 514 zł. Mając zatem na uwadze ich wysokość...
z dnia 7 marca 2016r., We wniosku, złożonym na urzędowym formularzu PPF, skarżący - Z. R. wniósł o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych...

I SAB/Bd 64/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-27

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. T. na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku...
Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) J. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz radcy prawnego. Wnioskujący...

III SAB/Wa 49/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

dodatkowych informacji dotyczących jego stanu majątkowego oraz dochodów oświadczył, że nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Przedłożył zaświadczenie z Urzędu Pracy...
C.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. K. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   7