Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Gd 65/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-22

(decyzji z pomocy społecznej) w przypadku, gdy korzysta ona ze świadczeń pomocy społecznej innych niż świadczenia wychowawcze, (-) zaświadczenia z banku o aktualnym saldzie...
. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na wynik kontroli Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyniku kontroli...

I SA/Bd 883/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-14

. Z pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z [...] września 2019 r. wynika, że S. K. i R. K. w 2019 r. korzystali ze świadczeń z opieki społecznej. Analiza zeznań R. K., S. K...
prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymywał się z prac dorywczych i interwencyjnych. Z pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z [...] września 2019 r. wynika, że S. K...

I SA/Ol 34/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-24

, nawet po ww. dacie). Ponadto z dokumentów przekazanych pismem z dnia 1.03.2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. wynika, iż w latach 2014-2015, do chwili...
za pomocą bezspornych dowodów, że podatnik brał świadomie udział w przestępczej działalności innych podmiotów. W niniejszym przypadku skarżący opierał się w swoim działaniu...

I SA/Rz 882/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-24

ustawy VAT., 4) remontu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. P. w R., W przypadku wskazanej inwestycji podatniczka wystawiła jedną fakturę nr 007/06/13 z dnia 28 czerwca 2013 r...
od tej, jaką podano na otrzymanej przez nią fakturze., 5) modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. P. w R., Umowę na realizacji inwestycji z Gminą Miasto R. zawarło w dniu 25...

I SA/Bd 869/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-14

gospodarczej, utrzymywali się oni z prac dorywczych i interwencyjnych. Z pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z [...] r. wynika, że S. K. i R. K. w 2019 r. korzystali...
ze świadczeń z opieki społecznej. Analiza zeznań R. K., S. K. oraz D. R. potwierdziła, że [...] i [...] to spółki kierowane faktycznie przez S. W., prowadzące fikcyjną...

I SA/Bd 868/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-14

i interwencyjnych. Z pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z [...] września 2019 r. wynika, że S. K. i R. K. w 2019 r. korzystali ze świadczeń z opieki społecznej. Prawidłowo organ...
społecznej. Analiza zeznań R. K., S. K. oraz D. R. (prezesa zarządu [...] sp. z o.o.) potwierdza, że I. sp. z o.o. i E. sp. z o.o. to spółki kierowane faktycznie przez S...

I SA/Ol 539/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-17

oraz usług remontowo-budowlanych od sp. D., Z informacji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B wynika, że w latach '[...]', do chwili śmierci, J B był bierny zawodowo...

I SA/Ol 540/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-17

-budowlanych od sp. D1., Z informacji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B wynika, że w latach 2014-2015, do chwili śmierci, J B był bierny zawodowo i utrzymywał...

I SA/Sz 136/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

. (10.584 zł)., W związku z problemami technicznymi uniemożliwiającymi organowi podatkowemu doręczenie przedmiotowej decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej...
, gdy w jej pouczeniu wskazano, że doręczenie przedmiotowej decyzji nastąpi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego. Organ podatkowy wyjaśnił...

III SA/Wa 1872/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. Z. na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia...
[...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy - Skarżący - P. Z., reprezentowany...
1   Następne >   +2   +5   8