Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I OW 74/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek Starosty Puławskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Puławskim a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Lublinie w sprawie zapłaty należności za przechowywanie na prowadzonym przez T.Z. parkingu strzeżonym motocykla marki [...] postanawia wskazać Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie jako organ właściwy w sprawie.

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-26

przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego...
2016 r. sygn. akt I SA/Go 125/16 referendarz sądowy odmówił skarżącej spółce przyznania prawa pomocy., W motywach uzasadnienia postanowienia referendarz wskazał...

I SA/Bd 850/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-09

do osiągnięcia za pomocą innych rozwiązań. Przesłanka niezbędności wymaga skorzystania ze środków możliwie najmniej uciążliwych dla podmiotów, których prawa lub wolności...
na względzie zasadę sprawiedliwości społecznej - da podstawę do przyjęcia, że zaskarżona regulacja narusza Konstytucję. (por.: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września...