Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.), czy też nie., W art. 19 ust. 1 u.z.z. ustanowiono obowiązek poddania konsultacji...
. I tak w przypadku art. 19 ust. 2 u.z.z. podmiotem reprezentującym czynnik społeczny są organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z 6 lipca 2001 r...