Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

. dołączyła do akt sprawy oświadczenie Sołtysa wsi L., że skarżąca pozostaje na utrzymaniu męża oraz kopii zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w R., dotyczącego męża...
. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. K., W. T., M. N., B. B. i W. K. na decyzję Naczelnika Gminy w R. z dnia [...] stycznia 1985 r...