Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SA/Wa 354/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii (pkt 6), udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków (pkt 7...
Ministra Zdrowia z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony oddala skargę w całości...

VI SA/Wa 355/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii (pkt 6), udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków (pkt 7), działanie...
Ministra Zdrowia z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony oddala skargę w całości...

VIII SA/Wa 538/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

2020 r. utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego o skierowaniu M. M. do pracy w Domu Pomocy Społecznej w K. w celu zwalczania Covid-19., Rozstrzygnięcie zapadło...
) posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki do pracy w celu zwalczania Covid-19, na obszarze województwa mazowieckiego w Domu Pomocy Społecznej w K. (dalej: DPS...

II SAB/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

., Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej, ewentualnie korzysta z pomocy przyjaciół...
wniosku M. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. J. na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie...

VII SO/Wa 48/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

, jak twierdzi skarżąca, nie wynika z wniosku, aby D.I., czy jej mąż, pobierali świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi D. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów...

VII SO/Wa 49/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

, jak twierdzi skarżąca, nie wynika z wniosku, aby D. I., czy jej mąż, pobierali świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi D. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów...

VII SO/Wa 50/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

, nie wynika z wniosku, aby D. I., czy jej mąż, pobierali świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej., W ocenie referendarza...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi D. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia...

VII SO/Wa 51/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

, nie wynika z wniosku, aby D. I., czy jej mąż, pobierali świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej., W ocenie referendarza...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi D. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia...

VII SO/Wa 61/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

, pobierali świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej., W ocenie referendarza sądowego zachodzą wątpliwości...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi S. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów...

VII SO/Wa 62/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

świadczenia wychowawcze na dzieci (tzw. '500 plus') czy korzystali z zasiłków z pomocy społecznej., W ocenie referendarza sądowego zachodzą wątpliwości co do rzetelności złożonego...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie dotyczącej skargi S. I. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   29