Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Rz 542/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-16

z pomocy społecznej. Matka skarżącego pobiera emeryturę w wysokości ok 1 200 zł miesięcznie, zaś skarżący i jego brat są osobami bez zatrudnienia...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R., pozyskanego w ramach zainicjowanego wnioskiem skarżącego postępowania wynika, że choć skarżący i jego domownicy nie korzystają...

I SA/Wa 2230/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-20

niejawnym sprawy ze skarg Domu Pomocy Społecznej w [...] oraz Powiatu [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie...
na rzecz Powiatu [...] kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. Pismem z [...] sierpnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w [...] wniósł...

I SA/Rz 170/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-12

. zaprzestania pracy przez syna i utraty świadczeń z pomocy społecznej przez córki. Ponadto skarżący zakwestionował ustaloną przez organ rentowy wartość gospodarstwa rolnego...
ewentualnego korzystania ze środków pomocy społecznej przez skarżącego bądź członków jego rodziny, organ rentowy powinien zwrócić się do skarżącego lub do Gminnego Ośrodka...

I SA/Wa 691/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-15

Ośrodka Pomocy Społecznej w K., Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł S. W., Rozpoznając zażalenie Minister podniósł, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów...
powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., pomocy społecznej w formie jednorazowego zasiłku celowego udziela się rodzinie...

I OZ 541/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

I SA/Wa 1883/17 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
1 P.p.s.a. poprzez brak w aktach sprawy pełnomocnictwa Zarządu Powiatu [...] dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...];, b) art. 50 § 1 - 2 P.p.s.a. poprzez...

I SA/Rz 1048/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-09

gospodarstwa domowego, jego dochody są poniżej minimum socjalnego i pobiera z tego tytułu zasiłek z pomocy społecznej (239 zł), prowadzi gospodarstwo rolne, nie posiada...
, zasiłek z pomocy społecznej - 239 zł., Rozpoznając wniosek uwzględniono informacje o stanie majątkowym zamieszczone na formularzu PPF oraz zalegające w aktach...

V SA/Wa 3241/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

w 2013 r. wyniósł 1.351,49 zł (zaświadczenie Urzędu Gminy O. D. z 11 lutego 2015 r.). Stosownie do zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. D. z 11 lutego 2015...
r. rodzina Skarżącego w 2014 r. korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem za zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenia...

V SA/Wa 3243/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

rolnego w 2013 r. wyniósł 1.351,49 zł (zaświadczenie Urzędu Gminy O. D. z 11 lutego 2015 r.). Stosownie do zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. D. z 11 lutego...
2015 r. rodzina Skarżącego w 2014 r. korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem za zakup żywności, odzieży, obuwia, opału...

V SA/Wa 3239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

w 2013 r. wyniósł 1.351,49 zł (zaświadczenie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna z 11 lutego 2015 r.). Stosownie do zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. D. z 11...
lutego 2015 r. rodzina Skarżącego w 2014 r. korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem za zakup żywności, odzieży, obuwia, opału...

V SA/Wa 3579/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-22

w 2013 r. wyniósł 1.351,49 zł (zaświadczenie Urzędu Gminy O. D. z 11 lutego 2015 r.). Stosownie do zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. D. z 11 lutego 2015 r...
. rodzina Skarżącego w 2014 r. korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem za zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100