Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1982/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-21

około [...] zł miesięcznie. U. C. dodała również, że korzysta wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., albowiem zarobki męża nie wystarczają na zaspokojenie...
elektrycznym. Za otrzymaną skromną pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowuje pokój do zamieszkania. Uzupełniając swój wniosek skarżąca nadesłała zaświadczenie...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

;, 5. złożenie oświadczeń, czy wnioskodawcy korzystają z pomocy społecznej lub ubiegają się o taką pomoc; w przypadku korzystania z pomocy społecznej - przedłożenie...
bezrobotnymi przedstawiając stosowne zaświadczenia, nie przedstawili żadnych dokumentów z których wynikałoby, iż korzystają z pomocy społecznej lub czy o nią się ubiegają...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

- z ostatnich trzech miesięcy wraz z historią dokonanych na rachunkach operacji;, 5. złożenie oświadczeń, czy wnioskodawcy korzystają z pomocy społecznej lub ubiegają...
się o taką pomoc; w przypadku korzystania z pomocy społecznej - przedłożenie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność, potwierdzających charakter oraz wysokość...

I SA/Wa 523/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

, który jest chory, a wypłacana mu z Ośrodka Pomocy Społecznej renta w wysokości [...] zł miesięcznie nie starcza na życie., Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
niejawnym sprawy z wniosku J. K. - Ż. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. K...

I SA/Wa 1480/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

, że nie dysponuje żadnymi oszczędnościami i prawami majątkowymi przynoszącymi pożytki. Korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lipca 2007 r...

VII SA/Wa 1854/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-12

zebrane w 50 % z uwagi na ciągle deszcze w miesiącu lipcu i sierpniu. Nie otrzymują świadczeń z pomocy społecznej oraz od rodziny. Czasami wykonują prace dorywcze...
. P. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1854/11 ze skargi G. P. i S. P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2011 r. znak: [...] w przedmiocie...

I SA/Wa 995/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

posiada dwie nieruchomości budynkowe wymagające kapitalnego remontu. Z oświadczenia wynika ponadto, że rodzina korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej (wypłacany...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. J. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2010 r. znak [...] w przedmiocie zezwolenia...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

ewentualnego posiadania statusu osoby bezrobotnej, złożenie oświadczenia, czy skarżący korzysta obecnie z pomocy społecznej, przedłożenie dokumentów potwierdzających zły stan...
prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi R.P. i M. P. w przedmiocie wznowienia postępowania...

I SA/Wa 1951/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-05

oświadczenia, czy skarżący korzysta obecnie z pomocy finansowej rodziny lub pomocy społecznej. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone stronie w dniu 28 listopada 2011...
. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

się, udokumentowanie ewentualnego posiadania statusu osoby bezrobotnej, złożenie oświadczenia, czy skarżący korzysta obecnie z pomocy społecznej, przedłożenie dokumentów...
prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi R. P. i M. P. w przedmiocie wznowienia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   10