Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

I OW 98/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

. o przyznanie świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić wniosek. Wnioskiem z dnia [...] września 2007 r. B. C. złożyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wniosek...
w dniu [...] marca 2008 r. został zwrócony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wraz z dokumentami i informacją, że nie można ustalić, czy zachodzi koordynacja systemów...

IV SAB/Gl 384/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-05

. w Ośrodku Pomocy Społecznej w G.wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na córkę - W. R.(ur. [...] r.), na okres zasiłkowy 2016/2017., Przedmiotowy wniosek...
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o czym skarżąca została poinformowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w G. (pismo z dnia 29 marca 2017 r...

I OW 162/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

ustawy upoważnił Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania...
decyzji administracyjnych., K. M., pismem z dnia [...] lipca 2016 r., powiadomiła Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., że jej małżonek zakończył...

I SA/Wa 519/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

z pomocy społecznej. W sumie miesięczne środki jakimi dysponuje wnioskodawczyni wynoszą [...] zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni podała, że ponosi miesięczne wydatki...
innych rachunków i lokat terminowych. Z nadesłanych dokumentów wynika, że wnioskodawczyni korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w formie świadczenia pieniężnego...

I SA/Wa 520/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

z pomocy społecznej. W sumie miesięczne środki jakimi dysponuje wnioskodawczyni wynoszą [...] zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni podała, że ponosi miesięczne wydatki...
innych rachunków i lokat terminowych. Z nadesłanych dokumentów wynika, że wnioskodawczyni korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w formie świadczenia pieniężnego...

I SA/Wa 521/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

z pomocy społecznej. W sumie miesięczne środki jakimi dysponuje wnioskodawczyni wynoszą [...] zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni podała, że ponosi miesięczne wydatki...
innych rachunków i lokat terminowych. Z nadesłanych dokumentów wynika, że wnioskodawczyni korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w formie świadczenia pieniężnego...

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], działający z upoważnienia Burmistrza Miasta [...], w piśmie z 4 listopada 2013 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu...
Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, a Marszałkiem Województwa [...] - Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej...

II SA/Rz 634/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-14

oraz udokumentowanie wysokości zobowiązań kredytowych,, 6) wyjaśnienia czy członkowie rodziny korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej., Odpowiedź na to wezwanie...
. Nie posiada kopii rozliczeń podatkowych. Rodzina nie korzysta z pomocy społecznej. Do pisma załączono harmonogram spłat dwóch kredytów na kwotę 22 617,53 zł oraz na kwotę...

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Polityki Społecznej wpłynął, przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wniosek M. F. z dnia 30 maja 2016 r. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze...
. do 14 dni., Pismami z dnia 1 lutego 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:, - poinformował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, że w wyniku rozpatrzenia wniosku M...

IV SAB/Gl 61/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-14

[...] zł oraz żyje z 'niemieckiej pomocy społecznej'. Dodał, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie. Do pisma dołączył...
pomocy społecznej., Skoro więc S.J. korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, ta część jego wniosku o przyznanie prawa pomocy nie była przedmiotem rozpoznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   14