Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SAB/Wa 217/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-13

do dnia [...] sierpnia 2017 r., nie posiada oszczędności, nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej oraz osób trzecich., Natomiast do sprawy o sygn. akt II SAB/Wa...
A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. S. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady...

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

lub znajomych, a jeżeli tak to z jakiej i ewentualnie w jakiej wysokości,, d) czy skarżący, jego żona lub syn otrzymują świadczenia z pomocy społecznej...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi S. G. na przewlekłe...

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

z pomocy społecznej - jeżeli tak to należało nadesłać dokumenty (np. kopię decyzji o przyznaniu świadczenia) wskazujące, jakie świadczenia otrzymują i jaka jest ich wysokość...
niejawnym wniosku S. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi S. G...

II GW 24/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

należy uważać prawo do kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, które jest realizowane za pomocą tego odwołania. Roszczenie takie jest niewątpliwie roszczeniem niepieniężnym...
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Taką ustawą szczególną...

II GW 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Najwyższego, za roszczenie podlegające zabezpieczaniu należy uważać prawo do kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, które jest realizowane za pomocą tego odwołania...
społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Taką ustawą szczególną, a ściślej: przepisem...

II GW 26/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

o KRS, za roszczenie podlegające zabezpieczaniu należy uważać prawo do kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, które jest realizowane za pomocą tego odwołania. Roszczenie...
oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy...

II GW 21/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

. 1a ustawy o KRS, za roszczenie podlegające zabezpieczaniu należy uważać prawo do kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, które jest realizowane za pomocą tego odwołania...
, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

równego traktowania oraz zasadom demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, w wyniku czego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej...

II GOK 14/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

do służby publicznej, zasadzie równego traktowania oraz zasadzie demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej;, 2. art. 33 ust. 1...

II GOK 10/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, w wyniku czego Prezydentowi RP przedstawiono wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie...
1   Następne >   3