Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

i użyteczność dla ogółu, a także sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji i ustawie, a w szczególności udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie...
się bezpośrednio z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego oraz zorganizowaniem w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów...

I OZ 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

w zakresie pomocy osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników...