Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Poborowa X

SA/Rz 1585/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-21

matki, inwalidki wzroku I grupy inwalidzkiej, twierdząc, że wymaga ona jego stałej pomocy. Poborowy wskazał, że jego młodsza siostra jest uczennicą liceum, a ze względu...
obowiązku zapewnienia opieki nad członkiem rodziny. Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej...