Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy K. o rozstrzygnięcie...
sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku...

I OW 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Wójtem Gminy Ś. K. Gminnym Ośrodkiem Pomocy...
Społecznej w Ś. K. z/s w S. w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku T. B. o wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej postanawia...

I OW 328/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Burmistrzem Gminy i Miasta J. a Wójtem Gminy Ł. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. G. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej...
o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej P. G. jest Wójt Gminy Ł.., Uzasadniając wniosek Burmistrz wskazał, że wydał w dniu [...] stycznia 2015 r. decyzję...

I OW 46/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P...
. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie...

IV SA/Wr 249/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-04

Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
od wydanej decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] Nr [...] odmawiającej udostępnienia informacji publicznej postanowiono utrzymać w mocy zaskarżoną...

II SO/Go 13/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej...
a Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowanie M.K. do domu pomocy społecznej postanawia...

I SAB/Wa 47/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 12...
podanie organu którego bezczynności skarga dotyczy - Prezydenta W. czy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] (k-18)., Pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r...

I SAB/Wa 62/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia...
podanie organu którego bezczynności skarga dotyczy - Prezydenta W. czy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] (k-27)., Pismem z dnia 24 kwietnia...

I SAB/Wa 61/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 12...
Społecznej Dzielnicy [...] W. [...](k-27)., Pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r. D. M. podała, że skarga z dnia 12 stycznia 2006 r. dotyczy bezczynności Kierownika Ośrodka Pomocy...

I OW 97/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-03

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Burmistrzem M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej J. J. oraz do wydania...
decyzji ustalającej odpłatność za pobyt tej osoby w Domu Pomocy Społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku Prezydent Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100