Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-06

środków, koniecznych do uiszczenia kosztów i ustanowienia adwokata. Skarżący wskazuje, iż utrzymuje się z gruntu o pow. 0,58 ha, ,nie pracuje, nie korzysta z pomocy społecznej...
domowe samodzielnie. Jest osobą samotną. Utrzymuje się z pożytków osiąganych na swoim gruncie o pow. 0,58 ha, natomiast nie pracuje, nie korzysta z pomocy społecznej...

II SAB/Ke 6/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-10

w rodzinie, w tym troje dzieci, korzystanie z pomocy społecznej, brak majątku poza mieszkaniem i gruntami rolnymi - należy uznać, że M. M. nie jest w stanie ponieść...
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich...

II SAB/Ke 5/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-03

działalności rolniczej przypadając na pięć osób rodzinie, w tym troje dzieci, korzystanie z pomocy społecznej, bak majątku poza mieszkaniem i gruntami rolnymi, uznano...
zasiłek na dzieci w wysokości 398 zł miesięcznie. Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania wynoszą 800 zł miesięcznie. Skarżący korzysta z pomocy materialnej rodziców...

I SA/Bk 128/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-06

z pomocy opieki społecznej (w lutym br. skarżąca otrzymała specjalne zasiłki celowe na dofinansowanie zakupu opału oraz zakupu i., t., do p. leków w. oraz lekarstw k. 4 - 5...
zgromadzonych oszczędności, chorobą syna oraz faktem korzystania z pomocy opieki społecznej pozwalają, na stwierdzenie, iż J. J. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów...

II SAB/Go 8/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

jawna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy z tytułu gospodarowania na obszarach...
do załatwienia wniosku o przyznanie pomocy z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2011...

I SAB/Bk 3/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-04-27

w S. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej rolnikom, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych...
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej rolnikom, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane...

III SAB/Wr 25/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

. Departament Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR...
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 'Program rolnośrodowiskowy' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U....

II SAB/Go 12/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych...
do załatwienia wniosku skarżącej spółki o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach...

II GSK 2446/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

pomoc finansową ONW., Postanowieniem z dnia [...] marca 2014 r. organ I instancji zawiesił postępowanie z urzędu w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, wskazując...
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania pomocy powinno nastąpić w terminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy...

II SAB/Go 105/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 'Program rolnośrodowiskowy' objętego...
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Stwierdził również, że przeprowadzenie...
1   Następne >   3